คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
02 พ.ย 2563 : 04:37:58
2  
30 ต.ค 2563 : 05:49:46
3  
27 ต.ค 2563 : 10:36:29
4  
16 ต.ค 2563 : 08:46:55
5  
13 ต.ค 2563 : 12:06:58
6  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวชนัญชิตา รัตนบุรี
07 ต.ค 2563 : 11:10:56
7  
05 ต.ค 2563 : 03:13:47
8  
20 ก.ย 2563 : 07:01:46
9  
07 ก.ย 2563 : 11:27:43
10  
04 ก.ย 2563 : 06:20:32
11  
ทรงพระเจริญ
นางสาว ธัญญลักษณ์ พรหมมา
20 ส.ค 2563 : 01:11:28
12  
ทรงพระเจริญ
1801401282513
20 ส.ค 2563 : 01:08:22
13  
ทรงพระเจริญ
ชุติกาญจน์ สงคง
07 ส.ค 2563 : 09:54:44
14  
ทรงพระเจริญ
ชุติกาญจน์ สงคง
07 ส.ค 2563 : 09:49:40
15  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวรวัฒน์ หนูเนียม
05 ส.ค 2563 : 12:58:51
16  
ทรงพระเจริญ
นายสมนึก หวันสู
05 ส.ค 2563 : 10:00:18
17  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน
นางสาวธนภัทร ดาวมณี
04 ส.ค 2563 : 09:19:31
18  
ทรงพระเจริญ
นางสาววราภรณ์ บำเพิงพล
03 ส.ค 2563 : 04:21:56
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.