ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 72
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กรณีศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี, การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านของจังหวัดลำพูน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1092 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.