หนังสือราชการ(จังหวัด)
เรื่อง : การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและสัญชาติการดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อ
  รายละเอียด : การดำเนินการเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและสัญชาติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.