หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ก.ค. 2564
2 การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2564
3 การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564 "นายอำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า" ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ก.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ก.ค. 2564
5 ขอความร่วมมือสนับนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ก.ค. 2564
6 การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ก.ค. 2564
7 การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (ท.ร.4/1) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 มิ.ย. 2564
8 ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 มิ.ย. 2564
9 แนงทางและวิธีจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 มิ.ย. 2564
10 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
17 มิ.ย. 2564
11 แจ้งเน้นย้ำการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 มิ.ย. 2564
12 การจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 มิ.ย. 2564
13 โครงการ Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce ดาวน์โหลดเอกสาร
125
02 มิ.ย. 2564
14 เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
24 พ.ค. 2564
15 การรณรงค์จัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
24 พ.ค. 2564
16 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 พ.ค. 2564
17 ปรากฏข่าวกรณีบุคคลแอบอ้างสถาบันและเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพื่อให้ได้สถานะ สัญชาติ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 พ.ค. 2564
18 แจ้งกำชับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
14 พ.ค. 2564
19 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันควร ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 พ.ค. 2564
20 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.