ข่าวประกวดราคา
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ธ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ธ.ค. 2564
3 ราคากลางโครงการติดตังฝ้าเพดานและติดตั้งไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 พ.ย. 2564
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงลานสนามที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 ต.ค. 2564
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น คสล.บ้านพักปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
14 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
555
09 มี.ค. 2564
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
15 ก.พ. 2564
9 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
29 ม.ค. 2564
10 ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
422
27 ม.ค. 2564
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
730
15 ธ.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
834
08 ธ.ค. 2563
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ดาวน์โหลดเอกสาร
581
27 พ.ย. 2563
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ดาวน์โหลดเอกสาร
575
26 พ.ย. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
584
25 พ.ค. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไทร-วัดเถลิงกิตติยาราม ม.3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
696
22 พ.ค. 2563
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 ต. กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
882
15 พ.ค. 2563
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(แบบถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.) หมู่ที่ 4 ต. กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
549
15 พ.ค. 2563
19 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
622
14 พ.ค. 2563
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
669
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.