ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านท้ายโนต-เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายโนต หมู่ที่ 9 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
386
27 มิ.ย. 2560
92 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำวัดโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
27 มิ.ย. 2560
93 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายนายสุข-นายเพียร หมู่ที่ 10 - 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 มิ.ย. 2560
94 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำสายเคลองเถี๊ยะ-บ้านชายเขต หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 มิ.ย. 2560
95 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานควนทะเลมอง - หนำนายบุญยัง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
27 มิ.ย. 2560
96 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองแตง - เขตตำบลแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
27 มิ.ย. 2560
97 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายริมถนนสายบางไทร- กม.8 หมู่ที่ 2,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
27 มิ.ย. 2560
98 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
375
27 มิ.ย. 2560
99 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางขลุด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
27 มิ.ย. 2560
100 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองท่านาย หมู่ที่ 5-12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
378
27 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.