ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายสะพานควนทะเลมอง - หนำนายบุญยัง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 มิ.ย. 2560
92 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองแตง - เขตตำบลแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 มิ.ย. 2560
93 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายริมถนนสายบางไทร- กม.8 หมู่ที่ 2,10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มิ.ย. 2560
94 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 มิ.ย. 2560
95 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบางขลุด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 มิ.ย. 2560
96 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองท่านาย หมู่ที่ 5-12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 มิ.ย. 2560
97 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังยาง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 มิ.ย. 2560
98 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสระนอก-คลองเขต ม.4,7,8 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 มิ.ย. 2560
99 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านนางชม หนูยิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 มิ.ย. 2560
100 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.