ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองโชน-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ส.ค. 2560
82 ประกาศ อำเภอพรหมคีรี เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (93.14.18.00) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอำเภอพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 ส.ค. 2560
83 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายวัดโดน-บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.ค. 2560
84 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองดอนเปียนระยะสามแยกคลองใหญ่เป็ด-หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 สี่แยกบางน้ำขาว ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 มิ.ย. 2560
85 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านท่าไพล-บ้านพรุรวบ ม.2 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 มิ.ย. 2560
86 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายเสือหึง-พรุรวบ หมู่ที่ 1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 มิ.ย. 2560
87 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านท้ายโนต-เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายโนต หมู่ที่ 9 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 มิ.ย. 2560
88 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำวัดโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 มิ.ย. 2560
89 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายนายสุข-นายเพียร หมู่ที่ 10 - 1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 มิ.ย. 2560
90 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำสายเคลองเถี๊ยะ-บ้านชายเขต หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.