ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
20 ก.ย. 2561
52 ประกาศราคากลาง ปปช 01 โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
20 ก.ย. 2561
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรทำาสวนไม้เรียง (ก่อสร้างโกดังเก็บปุ๋ย) ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
392
21 ส.ค. 2561
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 408 บ้านนานอก - อ่างเก็บน้ำ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
15 ส.ค. 2561
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทรเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
15 ส.ค. 2561
56 หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
486
06 ก.ค. 2561
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฮเมท จำนวน ๒ ต้น ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
18 มิ.ย. 2561
58 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองสายชลประทานมะม่วงขาว -มะม่วงสองต้น หมู่ท่ี ๒ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
420
05 มิ.ย. 2561
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช การติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
394
04 มิ.ย. 2561
60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฮเมท จำนวน ๒ ต้น ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.