ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทรเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ส.ค. 2561
52 หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 ก.ค. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฮเมท จำนวน ๒ ต้น ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 มิ.ย. 2561
54 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองสายชลประทานมะม่วงขาว -มะม่วงสองต้น หมู่ท่ี ๒ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม เชื่อมต่อ หมู่ท่ี ๔ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 มิ.ย. 2561
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช การติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 มิ.ย. 2561
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฮเมท จำนวน ๒ ต้น ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 มิ.ย. 2561
57 ประกาศราคากลาง ปปช.01 โครงการติดตั้งเสาไฮเมท ณ วัดธาตุน้อย หมู่ที่ ๑ ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 พ.ค. 2561
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 พ.ค. 2561
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง-ห้างส้าน หมู่ที่ 1,5,11 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 พ.ค. 2561
60 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช การติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.