ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 มิ.ย. 2560
102 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดดินพนังกั้นน้ำห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 เม.ย. 2560
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางนมเหนือฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
23 มี.ค. 2560
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหลวง-บ้านหนำหยอม ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 มี.ค. 2560
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร ม.1,ม.9 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
20 มี.ค. 2560
106 fffffffffffffffffffff ดาวน์โหลดเอกสาร
151
20 มี.ค. 2560
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อยาว-คลองสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลจันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
14 มี.ค. 2559
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานวัด ลานกีฬา ลานธรรม วัดมะเฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 มี.ค. 2559
109 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน ม.๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 มี.ค. 2559
110 ปรกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองทุ่งต่อ ม.๖,๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.