ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังยาง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
378
27 มิ.ย. 2560
102 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสระนอก-คลองเขต ม.4,7,8 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
395
26 มิ.ย. 2560
103 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายบ้านนางชม หนูยิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 มิ.ย. 2560
104 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
21 มิ.ย. 2560
105 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
21 มิ.ย. 2560
106 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดดินพนังกั้นน้ำห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
478
03 เม.ย. 2560
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางนมเหนือฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
476
23 มี.ค. 2560
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหลวง-บ้านหนำหยอม ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
446
23 มี.ค. 2560
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร ม.1,ม.9 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
20 มี.ค. 2560
110 fffffffffffffffffffff ดาวน์โหลดเอกสาร
489
20 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.