ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
28 ก.พ. 2562
42 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
26 ก.พ. 2562
43 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
18 ธ.ค. 2561
44 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
13 ธ.ค. 2561
45 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดราราจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร ดาวน์โหลดเอกสาร
409
12 ธ.ค. 2561
46 ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราราจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมช ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ธ.ค. 2561
47 ราคากลางโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่งริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 4,5, ดาวน์โหลดเอกสาร
395
25 ต.ค. 2561
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
08 ต.ค. 2561
49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
403
24 ก.ย. 2561
50 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
381
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.