ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดราราจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 ธ.ค. 2561
42 ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราราจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมช ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ธ.ค. 2561
43 ราคากลางโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่งริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 4,5, ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2561
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2561
45 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 ก.ย. 2561
46 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
45
24 ก.ย. 2561
47 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ย. 2561
48 ประกาศราคากลาง ปปช 01 โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล.ที่ว่าการอำเภอบางขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.ย. 2561
49 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรทำาสวนไม้เรียง (ก่อสร้างโกดังเก็บปุ๋ย) ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ส.ค. 2561
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 408 บ้านนานอก - อ่างเก็บน้ำ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.