ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 เม.ย. 2562
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายทอง-ควนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 มี.ค. 2562
33 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดาราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 มี.ค. 2562
34 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
125
15 มี.ค. 2562
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มี.ค. 2562
36 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายทอง-ควนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 มี.ค. 2562
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.พ. 2562
38 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 ก.พ. 2562
39 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 ธ.ค. 2561
40 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.