ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 2 เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
02 เม.ย. 2554
262 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 1 เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
829
01 เม.ย. 2554
263 ประชาสัมพันธ์เส้นทางสัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
785
01 เม.ย. 2554
264 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
31 มี.ค. 2554
265 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 29 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
827
29 มี.ค. 2554
266 สรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 28 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
28 มี.ค. 2554
267 กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนายอำเภอ(ระดับสูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
883
21 มี.ค. 2554
268 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย(ของกรมการปกครอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
08 มี.ค. 2554
269 ใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
862
28 ก.พ. 2554
270 โครงการประกวดสื่อศิลปินพื้นบ้านในระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่และผลงานของ กม. ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
24 ก.พ. 2554
271 การสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อตามโครงการปลูกฝังค่านิยมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
855
23 ก.พ. 2554
272 แจ้งผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
982
28 ม.ค. 2554
273 ร่างกำหนดการเดินทางนายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1368
21 ม.ค. 2554
274 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1041
08 ม.ค. 2554
275 กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
972
02 ธ.ค. 2553
276 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานวันธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
892
02 ธ.ค. 2553
277 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมพ่อท่านเนียม วัดบางไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
950
02 ธ.ค. 2553
278 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ติดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนรัฐบาล โครงการชุมชนพอเพียง ปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
962
01 ธ.ค. 2553
279 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารายเดือนโครงการชุมชนพอเพียง ของอำเภอและเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
864
01 ธ.ค. 2553
280 ร่างกำหนดการเดินทางนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์มารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1394
24 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.