ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กง.บช.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
02 ส.ค. 2551
522 เลื่อนระดับและแต่งตั้งเสมียนตราอำเภอ (จนท.บห.กง.บช.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
874
31 ก.ค. 2551
523 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจัดทำโครงการสวัสดิการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยให้สินเชื่อเพื่อติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซสำหรับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
877
30 ก.ค. 2551
524 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (มสธ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
799
22 ก.ค. 2551
525 กรมการปกครองเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
984
11 ก.ค. 2551
526 กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
923
11 ก.ค. 2551
527 ประกาศกรมการปกครองผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
11 ก.ค. 2551
528 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ดาวน์โหลดเอกสาร
779
11 ก.ค. 2551
529 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
746
11 ก.ค. 2551
530 ประกาศรายชื่อโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
892
02 ก.ค. 2551
531 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์กรรมการหมู่บ้านฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
889
20 มิ.ย. 2551
532 ประกาศกรมการปกครองเรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 3(ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
903
18 มิ.ย. 2551
533 ข้อปฏิบัติในการอบรมผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์กรมการปกครอง (e-Learning) ดาวน์โหลดเอกสาร
866
12 มิ.ย. 2551
534 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ดาวน์โหลดเอกสาร
787
10 มิ.ย. 2551
535 คำอธิบายหลักเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
858
02 มิ.ย. 2551
536 แบบรายงานตามตัวชี้วัด 1.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
763
02 มิ.ย. 2551
537 พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
811
27 พ.ค. 2551
538 ประกาศผลการคัดเลือก จพง.ปค.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
26 พ.ค. 2551
539 รายชื่อผู้สอบคัดเลือก จพง.ปค.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
26 พ.ค. 2551
540 รายชื่อกลุ่มประสบการณ์ จพง.ปค.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
26 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.