ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำสั่งย้ายข้าราชการฝ่ายปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
20 พ.ค. 2554
232 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
922
11 พ.ค. 2554
233 กรมการปกครองยกเลิกคำสั่งและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
594
10 พ.ค. 2554
234 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)จพง.หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
679
10 พ.ค. 2554
235 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)จพง.ระดับชำนาญการ ปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
10 พ.ค. 2554
236 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)สายการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
487
10 พ.ค. 2554
237 กรมการปกครองยกเลิกคำสั่งและย้าย(แต่งตั้ง)นายอำเภอใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
838
09 พ.ค. 2554
238 กรมการปกครอง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
631
07 พ.ค. 2554
239 กรมการปกครอง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
556
07 พ.ค. 2554
240 กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)นายอำเภออำนวยการต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
750
04 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.