ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
925
04 ม.ค. 2552
462 มาร่วมกันปลูกต้นไม้วันเกิดกันเถิด ดาวน์โหลดเอกสาร
710
26 ธ.ค. 2551
463 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผุ้ใหญ่บ้านฯลฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
757
23 ธ.ค. 2551
464 สารอวยพรปีใหม่ 2552 จาก ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
848
23 ธ.ค. 2551
465 การย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
722
19 ธ.ค. 2551
466 แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
18 ธ.ค. 2551
467 สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
745
04 ธ.ค. 2551
468 โครงสร้างชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแนวทางของปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1779
02 ธ.ค. 2551
469 ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
896
27 พ.ย. 2551
470 กรมการปกครอง แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 8ว ดาวน์โหลดเอกสาร
808
14 พ.ย. 2551
471 หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
737
13 พ.ย. 2551
472 ข่าวประชาสัมพันธ์การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
785
07 พ.ย. 2551
473 กรมการปกครองมีคำส้งย้ายนายอำเภอ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
770
05 พ.ย. 2551
474 กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
750
05 พ.ย. 2551
475 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 175 ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
852
04 พ.ย. 2551
476 การมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายภาณุ อุทัยรัตน์) ดาวน์โหลดเอกสาร
779
30 ต.ค. 2551
477 กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)นายอำเภอระดับ9 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
27 ต.ค. 2551
478 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำสั่งย้ายราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
851
24 ต.ค. 2551
479 กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งปลัดจังหวัดและนายอำเภอ (จพง.ปค.9) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
764
22 ต.ค. 2551
480 กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้อำนวยการกอง ดาวน์โหลดเอกสาร
775
22 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.