ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ใน 30 มิ.ย.53 ณ อ.ขนอม
763
24 พ.ค. 2553
322 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ใน 2 มิ.ย.53 ณ อ.บางขัน
767
24 พ.ค. 2553
323 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ใน 15 มิ.ย.53 ณ อ.ลานสกา
775
24 พ.ค. 2553
324 หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
790
12 พ.ค. 2553
325 รูปแบบอินทรธนูและเครื่องหมายฯ ของเครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1125
10 พ.ค. 2553
326 กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2553 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
817
07 พ.ค. 2553
327 กำหนดการเดินทางไปราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชของ นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
844
05 พ.ค. 2553
328 การคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
27 เม.ย. 2553
329 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
787
23 เม.ย. 2553
330 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และธรรมชาติ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
814
05 เม.ย. 2553
331 7 เม.ย.2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสระแก้ว ม.1 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่
934
29 มี.ค. 2553
332 21 เม.ย.2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดควนป้อม ม.1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด
814
29 มี.ค. 2553
333 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
26 มี.ค. 2553
334 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม ดาวน์โหลดเอกสาร
981
23 มี.ค. 2553
335 ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอลเล่ย์บอล นานาชาติ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
777
10 มี.ค. 2553
336 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
859
05 มี.ค. 2553
337 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)สายงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
766
05 มี.ค. 2553
338 กรมการปกครองมอบหมายให้พนังานราชการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
779
05 มี.ค. 2553
339 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
785
05 มี.ค. 2553
340 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย) สายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
762
05 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.