ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
793
25 ม.ค. 2553
362 กำหนดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
823
18 ม.ค. 2553
363 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการสูง), แต่งตั้ง(เลื่อน) ข้าราชการตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนัก นายอำเภอ(อำนวยการสูง) และแ ดาวน์โหลดเอกสาร
1450
16 ม.ค. 2553
364 กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้อำนวยการกอง(อำนวยการต้น) ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
733
16 ม.ค. 2553
365 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
748
16 ม.ค. 2553
366 คส.มท.ที่ 581/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
846
04 ม.ค. 2553
367 คส.มท.ที่ 582/2552 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
786
04 ม.ค. 2553
368 กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
910
25 ธ.ค. 2552
369 รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับประกาศเกียรติคุณในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
768
22 ธ.ค. 2552
370 ตัวอย่างบันทึกการตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
885
09 ธ.ค. 2552
371 คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
800
03 ธ.ค. 2552
372 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)จำนวน ๗ ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
796
14 พ.ย. 2552
373 บัญชีรายชื่อ e-mail ผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
974
05 พ.ย. 2552
374 แผนการออกมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
772
03 พ.ย. 2552
375 คำสั่ง บก.อส. ที่ 43/2552 ลว 19 มิ.ย.52 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแด ดาวน์โหลดเอกสาร
2353
02 พ.ย. 2552
376 พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
5395
02 พ.ย. 2552
377 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และแต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ปค.,ผอ.สำนัก ทั้งนี้ตั้งแต่ 9 พ.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
28 ต.ค. 2552
378 คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2543
22 ต.ค. 2552
379 แบบสำรวจจำนวนข้าวเปลือกรับจำนำ(แบบ1,2 และ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
764
21 ต.ค. 2552
380 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ดาวน์โหลดเอกสาร
782
20 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.