ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศกรมการปกครอง เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมการปกครอง ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
849
21 ส.ค. 2552
402 ประกาศกรมการปกครอง เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเสนอกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
780
21 ส.ค. 2552
403 อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอที่ 878 ดาวน์โหลดเอกสาร
785
21 ส.ค. 2552
404 กำหนดการพิธีบวงสรวงถวายองค์พ่อท้าวจตุคามรามเทพ วันเสาร์ที่๒๒สิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
800
19 ส.ค. 2552
405 กรมการปกครองมีคำสั่งย้ายปลัดจังหวัดนายอำเภอระดับสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
962
14 ส.ค. 2552
406 กรมการปกครองมีคำสั่งย้ายนายอำเภอ135ราย ดาวน์โหลดเอกสาร
756
14 ส.ค. 2552
407 กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
775
14 ส.ค. 2552
408 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ อ.ปากพนัง
766
10 ส.ค. 2552
409 สาร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
07 ส.ค. 2552
410 แบบรายงานผลการรับชมและรับฟัง Video Conference ดาวน์โหลดเอกสาร
779
07 ส.ค. 2552
411 กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา ดาวน์โหลดเอกสาร
781
06 ส.ค. 2552
412 สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
756
03 ส.ค. 2552
413 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ถวายองค์พ่อจตุคามรามเทพ ดาวน์โหลดเอกสาร
910
03 ส.ค. 2552
414 แจ้งเวียนข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
30 ก.ค. 2552
415 แจ้งเวียนข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ(กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
781
30 ก.ค. 2552
416 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการสรรหา เพื่อไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
911
27 ก.ค. 2552
417 แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
2177
20 ก.ค. 2552
418 รายงานผลกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1426
18 ก.ค. 2552
419 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการสรรหานายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
16 ก.ค. 2552
420 ประกาศกรมการปกครองเรื่องผลการคัดเลือกแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่นระดับภาค ดาวน์โหลดเอกสาร
767
15 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.