ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเปป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 ก.ย. 2561
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2561
23 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
219
25 ก.ย. 2561
24 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ก.ย. 2561
25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 ก.ย. 2561
26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ก.ย. 2561
27 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
717
02 ส.ค. 2561
28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
884
23 ก.ค. 2561
29 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 พ.ค. 2561
30 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายท้ายบ้าน - หนองโมกขันธ์ ม.2,9 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.