ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)และมอบหมายสายงานการเงิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
775
05 มี.ค. 2553
342 กรมการปกครอง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองและนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
898
05 มี.ค. 2553
343 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรางถนนยกระดับลอดใต้สะพานโค้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
918
24 ก.พ. 2553
344 ตัวอย่างแบบหนังสือเชิญไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3927
19 ก.พ. 2553
345 รายละเอียดโครงการชุมชนพอเพียงที่เสนอกลั่นกรองฯ รอบ 2" ดาวน์โหลดเอกสาร
789
18 ก.พ. 2553
346 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
826
17 ก.พ. 2553
347 ขั้นตอนการรับชมการประชุมออนไลน์ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
851
17 ก.พ. 2553
348 ขั้นตอนการประชุมออนไลน์(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
805
17 ก.พ. 2553
349 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
883
05 ก.พ. 2553
350 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
05 ก.พ. 2553
351 กรมการปกครอง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
782
05 ก.พ. 2553
352 แบบรายงาน Clean&Seal ดาวน์โหลดเอกสาร
837
04 ก.พ. 2553
353 แบบฟอร์มงบหน้าสรุปโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการชุมชนพอเพียงจากอำเภอมายังจังหวัด ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
03 ก.พ. 2553
354 กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการต้น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ใน ดาวน์โหลดเอกสาร
942
02 ก.พ. 2553
355 ตัวอย่างทำป้ายศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
756
01 ก.พ. 2553
356 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร ม.11 ต.เขาพระ อ.พิปูน
872
27 ม.ค. 2553
357 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดไม้เรียง ม.1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
768
27 ม.ค. 2553
358 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ดาวน์โหลดเอกสาร
2954
26 ม.ค. 2553
359 กำหนดการโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ดาวน์โหลดเอกสาร
964
26 ม.ค. 2553
360 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
782
25 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.