ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แบบเสื้อบุญ "สารทเดือนสิบนครศรีฯ 2558" ดาวน์โหลดเอกสาร
743
01 ต.ค. 2558
82 สอบราคาจ้างกิจกรรมขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด คลองใหม่สุรินทร์ ๗,๘,๑๑ และ ๑๒ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
772
13 ก.ค. 2558
83 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหัวเขาสามแก้ว-บ้านนางเพียร-เลียบถนนสายอู่แก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
705
26 มิ.ย. 2558
84 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกวัชพืชดินเลน ด้วยเรือขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
766
08 มิ.ย. 2558
85 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
943
06 มี.ค. 2558
86 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
848
29 ม.ค. 2558
87 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
984
09 ธ.ค. 2557
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ ๙,๓,๔,๖ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
882
12 พ.ย. 2557
89 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
896
11 พ.ย. 2557
90 ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร
844
04 พ.ย. 2557
91 ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสรา้งประตูระบายนำ้ จำนวน 14 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
799
30 ต.ค. 2557
92 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์......โครงการประตูระบายนำ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
831
30 ต.ค. 2557
93 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองต่อการท่องเที่ยวฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
752
27 ต.ค. 2557
94 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
918
27 ก.ย. 2557
95 คู่มือเที่ยวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 57 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
18 ก.ย. 2557
96 กำหนดการพิธีแห่หมฺรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
15 ก.ย. 2557
97 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
704
11 ก.ย. 2557
98 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
865
03 ก.ค. 2557
99 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
744
26 มิ.ย. 2557
100 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
776
20 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.