ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
799
20 ต.ค. 2551
482 รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างระบบ ฯ ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
20 ต.ค. 2551
483 กรมการปกครองเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
740
19 ต.ค. 2551
484 กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งเสมียนตราจังหวัด (นวช.กง.บช.8ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
840
19 ต.ค. 2551
485 เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการสายการเงินและบัญชีระดับ 5 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
18 ต.ค. 2551
486 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
751
18 ต.ค. 2551
487 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งสายการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
775
18 ต.ค. 2551
488 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5/6ว ดาวน์โหลดเอกสาร
763
18 ต.ค. 2551
489 กรมการปกครองแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง7 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
18 ต.ค. 2551
490 สรุปผลการเสนอโครงการของหมู่บ้านและชุมชนทั้งจังหวัดตามโครงการ SML ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
11 ต.ค. 2551
491 สรุปผลการเสนอโครงการของหมู่บ้านและชุมชนทั้งจังหวัดตามโครงการ SML ปี 2551 (เทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
894
11 ต.ค. 2551
492 รายชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ SML ปี 2551 ทั้งจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
797
11 ต.ค. 2551
493 ประกาศกรมการปกครองเรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการสรรหาเพื่อไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
871
07 ต.ค. 2551
494 แบบสอบถามความสมัครใจเข้ารับการสรรหาเพื่อไปรักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
748
07 ต.ค. 2551
495 ประกาศกรมการปกครองเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสมียนตราจังหวัด (นวช.กง.บช.7ว หรือ 8ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
764
06 ต.ค. 2551
496 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
761
06 ต.ค. 2551
497 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
747
03 ต.ค. 2551
498 ผลการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
904
30 ก.ย. 2551
499 กำหนดการการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
29 ก.ย. 2551
500 ผลการประกวดขบวนแห่หมฺรับและหมฺรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
29 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.