ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
29 ม.ค. 2562
12 พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พศ.๒๕๖๒ และประกาศ กกต.กำหนดวันเลือก การรับสมัคร การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ส.ส.ก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ม.ค. 2562
13 ประกาศ กกต. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอำเภอ สว.26/จ. (จากการเลือก ส.ว. ระดับอำเภอในวันที่ 16 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ธ.ค. 2561
14 สรุปผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ธ.ค. 2561
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่เลือก ส.ว.ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2561
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ว.ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ธ.ค. 2561
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ว. (แบบ ส.ว.๒๖/อ)
78
05 ธ.ค. 2561
18 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ธ.ค. 2561
19 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ธ.ค. 2561
20 เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55|
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.