ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 ธ.ค. 2561
22 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
469
03 ธ.ค. 2561
23 เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
16 ต.ค. 2561
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเปป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
601
28 ก.ย. 2561
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
513
28 ก.ย. 2561
26 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
767
25 ก.ย. 2561
27 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
505
25 ก.ย. 2561
28 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
541
11 ก.ย. 2561
29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
10 ก.ย. 2561
30 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1130
02 ส.ค. 2561
31 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
23 ก.ค. 2561
32 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 พ.ค. 2561
33 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายท้ายบ้าน - หนองโมกขันธ์ ม.2,9 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
19 ก.พ. 2561
34 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายบ้านยางยวน ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
461
19 ก.พ. 2561
35 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายประชาอุทิศ ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
446
19 ก.พ. 2561
36 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยวาสนา ม.4 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
443
19 ก.พ. 2561
37 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายสี่แยกโคกสะท้อน - หนองโมกขันธ์ ม.2,9 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
453
19 ก.พ. 2561
38 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายบ้านวังชุม 1 ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
19 ก.พ. 2561
39 ประกาศซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหรำ - นาใหม่ ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
448
19 ก.พ. 2561
40 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายทุ่งหราด ม.2 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
454
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.