ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
884
01 ก.ค. 2552
422 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จชต. ดาวน์โหลดเอกสาร
766
26 มิ.ย. 2552
423 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
837
18 มิ.ย. 2552
424 แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการสายการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
793
18 มิ.ย. 2552
425 แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ ตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
2080
18 มิ.ย. 2552
426 แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง และนิติกร ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ดาวน์โหลดเอกสาร
825
18 มิ.ย. 2552
427 แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองและนิติกร ระดับชำนาญการ(หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
937
18 มิ.ย. 2552
428 กรณีอำเภอพบปัญหารือมีปัญหาในการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
856
16 มิ.ย. 2552
429 แบบตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด (กลุ่มงานความมั่นคง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1034
15 มิ.ย. 2552
430 แบบตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
15 มิ.ย. 2552
431 บัญชีรายชื่อ e-mail ผู้บริหารและหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
796
10 มิ.ย. 2552
432 โครงการคลังความรู้ Best Practices กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
850
15 พ.ค. 2552
433 หลักเกณฑ์การอยู่เวร ดาวน์โหลดเอกสาร
781
14 พ.ค. 2552
434 สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
13 พ.ค. 2552
435 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
913
07 พ.ค. 2552
436 ข้อแนะนำการประกอบอัตรากำลังมวลชนของจังหวัดในวันที่๕ พ.ค.๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
894
03 พ.ค. 2552
437 แผนผังการจัดมวลชนวันที่๕ พ.ค.๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
764
03 พ.ค. 2552
438 รายละเอียดพื้นที่จัดกิจกรรมวันที่๕ พ.ค.๕๒(ภาคใต้) ดาวน์โหลดเอกสาร
772
03 พ.ค. 2552
439 รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
982
23 เม.ย. 2552
440 กำหนดการโครงการสานสัมพันธ์สัมมนาปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
796
23 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.