ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายทัยเจ้าพระยา ม.๙ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 ก.พ. 2561
62 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายสำนักศงฆ์ ม.๕ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
449
09 ก.พ. 2561
63 ประกาศซ่อมแซมถนนหินผุสายโรงเรียบคลองปีก-สามแยกเทวดา ม. ๘ ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
436
08 ก.พ. 2561
64 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานนาท่า -ถนน ๔๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 ม.ค. 2561
65 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานมะม่วงขาว -เขตมะม่วงสองต้น หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
448
30 ม.ค. 2561
66 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานมะม่วงขาว -เขตไชยมนตรี หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
444
30 ม.ค. 2561
67 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานนาท่า -คลองใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
496
30 ม.ค. 2561
68 ประกาศราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานศูนย์ราชการ-คลองใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
462
30 ม.ค. 2561
69 ประกาศราคากลางที่เผาดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิง ฯ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
464
20 ต.ค. 2560
70 แจ้งผลการออกรางวัลสลากกาชาด ดาวน์โหลดเอกสาร
1667
25 ก.ย. 2560
71 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
923
12 ก.ย. 2560
72 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการ (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
2066
03 ก.ย. 2560
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2606
18 ส.ค. 2560
74 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1800
31 ก.ค. 2560
75 ประกาศราคากลางขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
480
17 ก.ค. 2560
76 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม ดาวน์โหลดเอกสาร
461
08 มิ.ย. 2560
77 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองเถี๊ยะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
573
14 มี.ค. 2559
78 สอบราคาจ้างการจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุ้ม ม.5 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
583
12 ก.พ. 2559
79 แผ่นพับประชาสัมพันธ์พระบรมธาตุเจดีย์จำลอง รุ่นมรดกโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
642
18 ม.ค. 2559
80 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
16 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.