ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้่างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 ธ.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
629
19 ธ.ค. 2564
3 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
791
10 ธ.ค. 2564
4 รณงรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 พ.ย. 2564
5 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 ส.ค. 2564
6 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการจับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1276
10 ส.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
2569
23 ก.ค. 2564
8 ประกาศรับสมัตรผู้ประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
06 ก.ค. 2564
9 จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1623
06 ก.ค. 2564
10 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
503
24 มี.ค. 2564
11 สื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
862
01 ธ.ค. 2563
12 ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1730
21 ก.ย. 2563
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งกระจูด หมู่ที่ ๗ - เขตตำบลไสหร้า ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1159
23 เม.ย. 2563
14 ประกาศรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอฉวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
31 มี.ค. 2563
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายในตรอก หมุ่ที่ ๙ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
13 ก.พ. 2563
16 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2753
02 ต.ค. 2562
17 รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
20 ส.ค. 2562
18 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1260
02 ส.ค. 2562
19 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1093
02 ส.ค. 2562
20 จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ปค. (1 ก.ค.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
1117
18 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.